Pre školy

Návšteva filmového predstavenia v Kine DK Šaľa je ideálnym programom pre žiakov a študentov v období pred prázdninami, vianočnými a veľkonočnými sviatkami, pre školské kluby, v období maturít alebo mimoriadneho voľna.

Filmy určené na školské predstavenie môžu mať zároveň edukatívny charakter /prírodopisné, dejepisné, zemepisné, hudobné, vojnové, umelecké, s protidrogovou tematikou a pod./ a často môžu poslúžiť ako učebná pomôcka.

Ako na to:

- vyberte si film, oslovte nás a môžeme zaistiť špeciálnu projekciu 

- dohodnite si s nami konkrétny čas, ktorý Vám vyhovuje

- filmy na školské predstavenia sú cenovo zvýhodnené, presná cena vstupenky sa dohodne vždy individuálne na konkrétny film