Pokyny k znovuotvoreniu kina

 

Veľmi sa tešíme, že postupne dochádza k uvoľnovaniu opatrení, ktoré boli vydané vládou Slovenskej republiky a že teda aj naše kino môže pomaly a opatrne obnoviť svoju prevádzku. 
Kino DK Šaľa obnoví svoju činnosť od 3. 6. 2020 pri dodržaní vydaných hygienických opatrení:

  • Vstup a pobyt v kine je dovolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka).
  • Pred zakúpením si vstupenky je treba si vydezinfikovať ruky.
  • V budove DK, pri pokladni, vo foyeri aj priamo v kinosále sa odporúča dodržiavať minimálne dvojmetrové rozostupy.
  • Dve, alebo viac sedadiel vedľa seba sa odporúča predávať iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov.